Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Wibu Gem
10 tháng trước • Alchemy Star
Đăng nhập tài khoản Alchemy Star Wibugem Blog

I.Hướng dẫn Đăng Nhập/Login

1.Điền địa chỉ mail và Mật khẩu
2.Nếu bạn mua máy chủ Japan thì sẽ chọn là JPN Server, Server Global sẽ chọn là Global Server

- Chọn nhầm server bạn xóa game tải lại để chọn lạiII.Hướng dẫn đổi mật khẩu/Change Password


1.Sau khi vào thành công tài khoản, bạn vào Setting2.Chọn Change Password3.Điền mật khẩu cũ và 2 lần mật khẩu mới > Enter bạn sẽ đổi thành công 2026 Lượt Xem