Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Wibu Gem
2 năm trước • Blue Archive
Đăng Nhập và Liên Kết tài khoản Blue Archive Japan - Wibugem BLog

I.Hướng dẫn Đăng Nhập / Login 


1.Chọn dòng chữ Nhật cạnh GUEST để đăng nhập bằng id và mật khẩu2.Dán ID và Mật khẩu tài khoản bạn đã mua ở Wibugem (nên sao chép và dán để tránh sai)


Lưu ý 
+ Chỉ có thể dùng chuyển đổi 1 lần, mật khẩu chuyển đổi sẽ hết hiệu lực 
+ Bạn phải liên kết Yostar hoặc Twitter như bên dưới để tiến hành liên kết tài khoản

I.Hướng dẫn Liên Kết / Binding acc


1.Ở góc phải phía trên màn hình2. Chọn liên Kết với Yostar 3.Điền mail của bạn và bắt đầu lấy mã


4. Dòng chữ này báo bạn mã đã gửi về mail của bạn 5.Tiếp đó bạn vào mail check cả hộp thư rác(spam) để lấy mã 


6.Dán mã vào là bạn bấm OK đã liên kết thành công tài khoản với Yostar rồi đó !11117 Lượt Xem