Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Wibu Gem
2 năm trước • The Seven Deadly Sins: Grand Cross
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu và liên kết acc 7DS - SEVEN DEADLY SINS GRAND CROSS global-jp-asia

Sau khi đăng nhập bằng code và mật khẩu thành công acc mua tại wibugem các bạn theo dõi các bước sau đây để liên kết tài khoản và đổi mật khẩu code

I - Liên kết bằng Google và Facebook 


Ảnh phân biệt chưa liên kết và đã liên kết

II - Đổi mật khẩu code mới ( khuyến khích )

Nhập mật khẩu xong các bạn chỉ cần lưu code và mật khẩu ra note để lần sau đăng nhập lại khi chuyển thiết bị hoặc xóa data

1963 Lượt Xem