Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Wibu Gem
2 năm trước • BangDeam ! Girls Band Party
Đăng nhập và Liên Kết tài khoản Bangdream (bandori) Japan - Wibugem Blog

I.Hướng dẫn Đăng Nhập


1.Đầu tiên tại giao diện khi mới bắt đầu trò chơi vào góc trái bên dưới để mở Menu 2.Tiếp sau đó các bạn chọn vào biểu tượng có hình hai chiếc điện thoại3. Chọn phương thức đăng nhập bằng mã và mật khẩu4.Điền ID và Mật khẩu tài khoản vào sau đó ấn nút màu hồng bên phải để tiến hành đăng nhập5. Tiếp sau đó sẽ có 1 bảng để thông báo tìm thấy tài khoản, bạn chỉ cần ấn nút màu hồng xác nhận lại nữa là chuyển đổi đăng nhập thành công rồi Lưu Ý: Sau khi đăng nhập thành công, mật khẩu sẽ hết giá trị sử dụng nên sau khi vào được acc, bạn tiến hành liên kết(bind) tài khoản để tránh mất tài khoản như hướng dẫn dưới đây

I.Hướng dẫn Liên Kết

1.Chọn ở góc bên phải trên 3 đấu gạch ngang để mở Menu
2. Vẫn tiếp tục chọn biểu tượng 2 chiếc điện thoại 3.Chọn bên phải để có phương thức liên kết bằng ID và mật khẩu4.Nhập mật khẩu dài 8-16 kí tự, nên đặt mật khẩu bằng số dễ nhớ như là 12345678, và ấn nút màu hồng để xác nhận5.Sau đó bạn nên chụp lại ảnh màn hình, hoặc copy mã lưu vào đâu đó để lần sau đăng nhập có thể lấy ra dùng 1881 Lượt Xem