Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Wibu Gem
5 tháng trước • Alchemy Star
Hướng dẫn đăng nhập và liên kết tài khoản Alchemy Star

1. Đăng nhập 

- Chọn Password ( điền email và mật khẩu )

- Chọn đúng máy của bạn sau đó ấn Confirm 

- Sau đó bạn chọn Game Start 


2. Liên kết 

- Bạn ấn chọn ID

- Sau đó bạn chọn Settings

- Cuối cùng bạn chọn Account

.

Sau đó bạn chọn 1 trong 5 liên kết như trên hình.


521 Lượt Xem