Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Wibu Gem
6 tháng trước • Project Sekai: Colorful Stage feat. Hatsune Miku
Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu mới cho Game Project Sekai: Colorful Stage. Hatsune Miku

1. Đăng Nhập 

- Bạn ấn vô 3 gạch khoanh đỏ ở góc phải màn hình 

- Chọn tiếp phần khoanh đỏ 


- Chọn tiếp phần khoanh đỏ 

- Sau đó nhập ID và mật khẩu bạn vừa mua vô 

- Bạn ấn vào nút xác nhận màu xanh 

- Bạn vui lòng đóng dữ liệu 

2. Tạo mật khẩu mới 

- Bạn ấn vô 3 gạch khoanh đỏ ở góc phải màn hình 


- Sau đó bạn chọn phần khoanh đỏ 


- Chọn tiếp phần khoanh đỏ 


- Nhập mật khẩu của bạn vô 


- Cuối cùng bạn lưu lại ID và mật khẩu mới để lần sau đăng nhập lại. 


1353 Lượt Xem