Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
[Asia] Epic Seven Starter 1-4 baby Sea Phantom
[Asia] Epic Seven Starter 1-4 baby Sea Phantom
Mã Sản Phẩm
WG79
Tình Trạng
Còn Hàng
Hướng dẫn
Giá Sản Phẩm
300,000 VNĐ


Mua Ngay


CHI TIẾT TÀI KHOẢN

  Starter Account Info
  Server: Asia
  Đăng nhập : STOVE chưa xác thực mail
  Hỗ Trợ : iOS/Android
  Tiến trình : Chỉ qua hướng dẫn 1-4
  Chắc chắn sẽ có nhân vật : Tamarinne + sea phantom
  ▪ Random Characters: 10-15 nhân vật
  ▪ Skystone: 7000-8000
  ▪ Covenant Bookmarks: 300-500
  ▪ Mystic Medal: 500+
  ▪ Energy: 5000-10000
  Tài nguyên tạo với Stove ID chưa xác thực , bạn có thể đổi sang mail của bạn

Lưu Ý Quan Trọng


Có Thể Bạn Quan Tâm


Bình Luận

Bạn muốn bình luận ư ?
Hãy đăng kí tài khoản để tham gia bình luận đi nào !!!
Hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản